PRANEŠIMAS

matyti

„matyti.lt“ – skatina įsižiūrėti paminkle vaizduojamą simboliką ir kančios persmelktus personažų veidus, kūno pozicijas atidžiau. 

suprasti

„matyti.lt“ – istorija ir tyrimas, pagrįstas šaltiniais. Tai, ko nežinojote apie Vytauto Didžiojo paminklą. Tiesa atskleista istorijoje, tai kas buvo užmiršta, nežinoma.

kalbėti

„matyti.lt“ – skatina gyventojus ne tik domėtis savo miesto istorija, bet ir kartu diskutuoti apie Vytauto Didžiojo paminklą.

MENINĖ AKCIJA „matyti.lt“

MENINĖS AKCIJOS VIETA:

Kaunas, Laisvės alėja, prie LDK Vytauto paminklo.

MENINĖS AKCIJOS PRADŽIA IR EIGA:

Pradžia 2020 metų kovo 11 dieną nuo 12.00 iki 13.00 val.

Meninė akcija prie LDK Vytauto paminklo, vyksta kiekvieną dieną, nuo 12.00 val. iki 13.00 val,  išskyrus savaitgalius, šventines dienas ir atostogas.

MENINĖS AKCIJOS POBŪDIS:
Visuomenės švietimo projektas.

"<...> Vincas Grybas sukūrė, o mes atstatėme ir pačiame miesto centre eksponuojame paminklą, kuriame žeminamos keturios tautos..."

„matyti.lt“ skatins gyventojus ne tik domėtis savo miesto istorija, bet ir kartu ieškoti atsakymo į klausimą, kodėl skulptorius Vincas Grybas sukūrė, o mes atstatėme ir pačiame miesto centre eksponuojame paminklą, kuriame žeminamos keturios tautos – rusai, totoriai, lenkai ir vokiečiai?

"<...> daug kalbame apie patyčių prevenciją mokyklose, apie teises ir lygybę, apie taiką ir atleidimą..."

„matyti.lt“ skatins įsižiūrėti į paminkle vaizduojamą simboliką ir kančios persmelktus personažų veidus, kūno pozicijas atidžiau. Tiek daug kalbame apie patyčių prevenciją mokyklose, apie teises ir lygybę, apie taiką ir atleidimą, bet toleruojame paminklą, kuriame aiškiai ignoruojamos minėtos moralinės vertybės. Manau, būtina apie tai kalbėti ir todėl, kad Kaunas 2022 metais ruošiasi tapti Europos kultūros sostine.

"<...> dėl nežinojimo, Laisvės alėjoje 1990 m. buvo pastatytas visai ne tas paminklas Vytautui Didžiajam!"

„matyti.lt“ skatins dar kartą įvertinti Vytauto Didžiojo paminkle užkoduotą ideologiją ir jo dabartinio eksponavimo vietos reikšmę. Viena vertus, šia menine akcija kvestionuojamas Žalgirio mūšio mitas, kuris trukdo visuomenei pamatyti tikrąsias paminklo prasmes, kita vertus, siekiama parodyti, kad dėl nežinojimo, Laisvės alėjoje 1990 m. buvo pastatytas visai ne tas paminklas Vytautui Didžiajam!

MENINĖS AKCIJOS IDĖJA IR VERTYBĖS: 

Kauno miesto kultūrinių ir istorinių realijų pažinimo skatinimas, naujo požiūrio į paminklo koduojamas reikšmes sklaida.

Jau daug metų mano tiriamoji ir kūrybinė veikla, yra susijusi su Kaune, Laisvės al. eksponuojamo Vytauto Didžiojo paminklo atveju. Kadangi esu sukaupęs nemažai su paminklo sukūrimo ir atstatymo istorija susijusios medžiagos, norėčiau pasidalinti sukaupta patirtimi su praeiviais, turistais, vietiniais gyventojais – visais, kurie, eidami pro šalį, retai kada atkreipia į šį paminklą dėmesį, nežino jo istorijos.

Atsižvelgdami į Kauno miesto savivaldybės archyve saugomą dokumentą, Kviečiame miesto bendruomenę, dar kartą, grįžti prie diskusijų klausimo ar tokios prieštaringos ideologijos paminklas gali stovėti Laisvės alėjoje? Siūlysime dabartinį paminklą garbingai iškelti į Karo muziejų ir paversti unikaliu ir vertingu tarpukario Lietuvos monumentaliosios skulptūros eksponatu.

 

Kauno miesto savivaldybės archyve saugomas dokumentas

„matyti.lt“ kviečia prisijungti bendraminčius ir idėją palaikančius savanorius!