VAIZDO ĮRAŠAI

Meninė akcija “matyti.lt”

Socialinis meninis tyrimas „(Ne)Žinojimas” (1dalis)

Socialinis meninis tyrimas „(Ne)Žinojimas” (2dalis)

Socialiniai eskizai – „Uždangos”

Performansai

1. „Uždangos“- ikonografinių paveikslų tapymo performansas, 2014 – 2015 m.

Norėdamas atkreipti kauniečių, valdžios, turistų ir miesto svečių dėmesį į paminkle vaizduojamas lenko, totoriaus, ruso ir vokiečio figūras, skulptūrinėje kompozicijoje, 2014–2015 m, Laisvės al. įgyvendinau paminklo figūrų detalaus tapymo performansą.

Kad labiau išryškėtų personažų emocijos, stengiausi skulptūros kalbą paversti tapybos kalba, kai kiekvienas herojus buvo tapomos atskirai, bandant iš arčiau parodyti, kad, šiuo atveju, patyčios, pagieža ir neapykanta viešojoje erdvėje net nėra slepiamos.

2. „Balta vėliava – taikos vėliava“, 2015-03-11

Šis performansas atskleidžia įžvalgas apie tai, kad mes vis dar tebegyvename užsilikusios totalitarinės karinės propagandos pasaulyje, tik dabar propagandos nevadiname propaganda, o šovinistinę retoriką įvardijame kitais vardais. Menine akcija siekta priminti, kad Kaunas ikonografiškai vis dar tebegyvena karo padėties būsenoje – šiemet sukanka 80 metų, kai Vilnius priklauso Lietuvai, tačiau paminklo ikonografijoje atsispindi tarpvalstybinis konfliktas, kurio seniai nėra.

3. „(Ne)Žinojimas“, 2016-07-15

Šiuo, prie paminklo vykusiu, performansu, kartu su menininke Ieva Voroneckyte, siekėme pažadinti piliečių sąmoningumą ir atkreipti dėmesį į tai, kad, dėl nežinojimo, 1990-aisiais metais Laisvės alėjoje buvo pastatytas visai ne tas paminklas Vytautui Didžiajam!

Analizuojant archyvinius dokumentus ir atgarsius spaudoje, įsitikinta, kad 1988 – 1990 m., pradėjus paminklo atstatymo darbus, nebuvo išsiaiškinta, kad egzistavo dvi Vytauto Didžiojo paminklo versijos.

Neatsitiktinai pasirinkome performanso „(Ne)Žinojimas“ datą – meninė akcija buvo įgyvendinta Žalgirio mūšio minėjimo dieną. Norėjome atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad šis, ironiškai, „Žalgirio mūšiui  skirtas monumentas  iš tikrųjų prieštarauja istorinei tiesai.

4. „Balta staltiesė“, 2010-02-10

Performansas – „Balta staltiesė“ kvietė miesto bendruomenę ir valdžios atstovus nelikti abejingus ir dar kartą, grįžti prie diskusijų klausimo apie šį prieštaringą viešosios erdvės naratyvo atvejį, pažeidžiantį kai kuriuos 2004 m. rugsėjo mėn. pasirašytos taikos deklaracijos aspektus. 2004 m. rugsėjo 2 d. Prezidentūroje, dalyvaujant Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui ir Lenkijos Respublikos ambasadoriui, buvo pasirašytas susitarimas dėl tarpusavio susitaikymo bei Antrojo pasaulinio karo skriaudų atleidimo.

5. „Tautinės kepurės“, 2017-07-15

Įgyvendindami šį performansą kartu su „Kiemo galerijos” menininkais, siekėme atkreipti dėmesį į Vytauto skulptūroje vaizduojamus valstybinius simbolius. Tautinių kepurių spalvinė simbolika ne tik identifikavo valstybes, bet ir išryškino  paminkle įprasmintus valstybių ženklus – herbus – juk matome ne tik pamintus po kojomis priešus – „sąjungininkus“, bet ir valstybes, kurias reprezentuoja šie ženklai. Toks valstybinių ženklų – herbų – vaizdavimas  laikomas atvirai reiškiamu šovinizmu

Socialiniai eskizai –„Uždangos“ – diskusija